01/2010
23.4.2009 16.00

Valtioneuvoston päätös Facebook-palvelun estämisestä

ISBN (PDF) 978-952-5807-47-9, ISBN (print) 978-952-5807-46-2

 

 

Tiivistelmä

Valtioneuvosto on yleisistunnossaan 25.01.2010 käsitellyt liikenne-ja viestintäministeri Suvi Lindénin ehdotuksen Amerikan Yhdysvaltoihin rekisteröidyn Facebook -palvelun estämisestä suomalaisilla teleoperaattoreilla Valtioneuvoston päätöksen 20/2009 ja Viestintälain 7. luvun §32 tuella. Facebook-palvelun toiminta tulkitaan Yhdistys -ja kokoontumislain luvun 4 §3 perusteella yhdistymiseksi josta on päätöksen 42/1978 perusteella maksettava Suomen Valtiolle tietoliikenneveroa Verohallinnon päätöksen 05031999/373000 mukainen 54,06€ jokaista täysi-ikäistä Suomen kansalaisuuden omaavaa jäsentä kohden. Koska Suomen ja Yhdysvaltain lainsäädännöt poikkeavat näiltä osin toisistaan, on Valtioneuvosto määrännyt päätöksessään Suomessa toimivia teleoperaattoreita estämään sivustolle pääsyn Viestintärikoslain 6. luvun §29 määräämän sakon ja vankeusrangaistuksen uhalla. Päätös siirtyy Perustuslakivaliokunnan käsittelyyn 01.03.2010.